RFF Vestlandet

Utlysingar

Ingen aktive utlysingar. Grunna regionreformen vil det ta tid før prioriteringar for 2020  i dei nye fonda RFF Rogaland og RFF Vestland er klare.

26. september vedtok styret siste tildeling av kvalifiseringsstøtte i 2019. 

 

Gjennomførte kvalifiseringsutlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekt
  • Regionale offentlige prosjekt

Gå til prosjektrapportering

Kalendar

26 sep 2019

Erfarings- og drøftingsmøte om regionale forskingsfond

Styret inviterer til Erfarings- og drøftingsmøte om regionale forskingsfond på Vestlandet. Meir informasjon og påmelding her.

31 des 2019

Regionalt forskingsfond Vestlandet går inn i historia

01 jan 2020

RFF Rogaland og RFF Vestland etablert

Kalendar