Utlysingar

Kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar. 

21. august er siste frist i 2019. 

Her kan du søkje om støtte.

 

Gå til utlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekt
  • Regionale offentlige prosjekt

Gå til prosjektrapportering

Kalendar

21 aug 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

30 aug 2019

Seminar om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Seminaret er for dei som skal søkje Forskingsrådet si utlysning Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med søknadsfrist 25. september. Meir informasjon og påmelding her.

18 sep 2019

Årskonferanse på Gjøvik 18. - 19. september

26 sep 2019

Tildeling av kvalifiseringsstøtte

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Hovudsaker: Vedak om kvalifiseringssøknader motteke til fristen 21. august

Kalendar