Utlysingar

Kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar. 

21. august er siste frist i 2019. 

Her kan du søkje om støtte.

 

Gå til utlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekt
  • Regionale offentlige prosjekt

Gå til prosjektrapportering

Kalendar

25 jun 2019

Tildeling av forskingsmidlar

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet gjorde vedtak om søknader til utlysingane av regionale offentlege- og regionale bedriftsprosjekt.
Sjå sak "Nye forskingsprosjekt får støtte"

21 aug 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

18 sep 2019

Årskonferanse på Gjøvik 18. - 19. september

26 sep 2019

Tildeling av forskingsmidlar

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Hovudsaker: Vedak om kvalifiseringssøknader motteke til fristen 21. august

Kalendar