RFF Hovedstaden

Nye fondsregioner fra 2020

RFF Hovedstaden er historie. Nye nettsider for RFF Viken og RFF Oslo blir opprettet. RFF Viken overtar alt ansvar for oppfølging av prosjekter fra RFF Hovedstaden.

Utlysninger

Ingen aktive utlysninger.

 

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
Les mer

Kalender

21 jan 2020

Kurs økonomirapportering

Gjennomgang av økonomirapportering for hovedprosjekter.

Påmelding sendes kjelloy@viken.no

Merk emnefeltet med ØKOKURS

Kalender