RFF Nord-Norge

På grunn av regionreformen, vil det ikke komme noen aktive utlysninger før tidligst februar 2020. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon. 

 

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings- / forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
  • Regionale institusjons- og forskerprosjekter
  • VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE UTBETALINGER: Grunnet systemomlegginger i forbindelse med regionreformen, kan vi for tiden ikke foreta utbetalinger. Det er forespeilet at nytt økonomisystem vil være operativt fra februar, og vi ber aktører som skal ha utbetalinger om å ta kontakt da. Vi beklager eventuelle utfordringer dette medfører.
Les mer