RFF Nord-Norge

Nye fondsregioner fra 2020

Som følge av regionreformen, opprettes det nye fondsregioner fra 1. januar 2020. RFF Nord-Norge erstattes av RFF Nordland og RFF Arktis (Troms og Finnmark).

De nye fondene arbeider med å få på plass organisering, nye nettsider og utlysninger av prosjektmidler.

For henvendelser vedrørende nye RFF Nordland, ta kontakt med eirik.ellingsen@nfk.no eller cechen@nfk.no

For henvendelser vedrørende nye RFF Arktis, ta kontakt med steffen.ahlquist@tffk.no, mikal.lanes@tffk.no eller inger-marie.flatjord@tffk.no

For oppfølging av allerede pågående prosjekter, ta kontakt med steffen.ahlquist@tffk.no eller inger-marie.flatjord@tffk.no

 

På grunn av regionreformen, vil det ikke komme noen aktive utlysninger før tidligst mai 2020. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon. 

 

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings- / forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
  • Regionale institusjons- og forskerprosjekter
  • VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE UTBETALINGER: Vårt nye økonomisystem er nå operativt og vi behandler innkomne fakturaer fortløpende.
Les mer