RFF Nord-Norge

      HVORDAN PÅVIRKER KORONASITUASJONEN DITT RFFNORD-PROSJEKT?

Prosjektendringer/-forlengelser: ALLE RFFNORD-PROSJEKTER FORLENGES MED 6 MÅNEDER.

Prosjekteier trenger ikke søke, eller gjøre noen grep, vi forlenger automatisk alle datoer i prosjektene med seks måneder for de som trenger det. Det ligger ingen økonomiske forpliktelser i denne utsettelsen, og det må rapporteres for året som ordinært, for de som har dette i kontrakt. Tildelte midler overføres automatisk til neste år, i tråd med forlengelsen. Andre endringer i prosjektene meldes inn som ordinært.

Økte kostnader: Budsjettrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet. Dersom deler av prosjektet ikke gjennomføres, men det likevel er påløpt kostnader, så vil vi gjøre en vurdering av hvilke kostnader som kan dekkes.

Ikke gjennomførbart prosjekt: Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres som planlagt, må det vurderes om prosjektet skal termineres. Meld inn til sekretariatet, så går vi gjennom prosjektet med dere.

Avlyste møter: Dersom planlagte møter/seminarer/workshops blir avlyst, vil påløpte kostnader, som det også er budsjettert for i prosjektet, kunne bli dekket - dersom de ikke dekkes av andre. Vi vil gjøre en vurdering av de enkelte tilfellene.

Har du spørsmål? Kontakt Steffen Ahlquist

 

NYE FONDSREGIONER FRA 2020

Som følge av regionreformen, opprettes det nye fondsregioner fra 1. januar 2020. RFF Nord-Norge erstattes av RFF Nordland og RFF Arktis (Troms og Finnmark). De nye fondene arbeider med å få på plass organisering, nye nettsider og utlysninger av prosjektmidler.

For henvendelser vedrørende nye RFF Nordland, ta kontakt med eirik.ellingsen@nfk.no eller cechen@nfk.no

For henvendelser vedrørende nye RFF Arktis, ta kontakt med steffen.ahlquist@tffk.no eller mikal.lanes@tffk.no

For oppfølging av allerede pågående prosjekter, ta kontakt med steffen.ahlquist@tffk.no

 

På grunn av regionreformen, vil det ikke komme noen aktive utlysninger før tidligst mai 2020. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon. 

 

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings- / forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
  • Regionale institusjons- og forskerprosjekter
  • VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE UTBETALINGER: Vårt nye økonomisystem er nå operativt og vi behandler innkomne fakturaer fortløpende.
Les mer