Utlysninger og søknadsbehandling i RFF

De regionale forskningsfondene (RFF) legger ut utlysninger på sine respektive nettsider, og samarbeider med Forskningsrådet om deler av søknadsbehandlingen.

Utlysninger

Du finner utlysninger for hvert av de regionale forskningsfondene på deres respektive nettsider. For å følge med kan du melde deg på nyhetsbrevene til de fondene som er aktuelle for deg. Du finner påmelding til nyhetsbrev på fondenes egne nettsider (se lenker til fondene på forsiden og i hovedmenyen).

Om søknadsbehandlingen i Regionale forskningsfond

I utlysningene finner du spesifikk informasjon om hvordan søknadene skal behandles. Her finner du generell informasjon. 

  • Fylkeskommunenes RFF-sekretariater vurderer selv søknader om regionalt kvalifiseringsprosjekt og -forprosjekt. 
  • RFF samarbeider med Forskningsrådet om behandling av hovedprosjektsøknader. Forskningsrådet setter opp fagpaneler for vurdering av søknader om regionalt innovasjonsprosjekt, regionalt forskerprosjekt og regionalt kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Forskningsrådets paneler vurderer søknadene ut ifra disse fire vurderingskriteriene:
    • Forskning og innovasjon
    • Virkninger og effekter
    • Gjennomføring
    • Samlet vurdering

RFF-sekretariatene i fylkeskommunene sørger selv for vurdering av den regionale relevansen for hovedprosjektsøknadene.

Vedtak om tildeling og avslag fattes av et fondsstyre eller av et utvalg i fylkeskommunen. Etter at det regionale forskningsfondet har sendt vedtaksbrev til søkerne, legger Forskningsrådet ut lister over hvilke eksperter som har deltatt i vurdering av hovedprosjektsøknadene. Disse listene finner du på siden Fageksperter og ekspertpaneler (forskningsrådet.no)

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om hvordan søknadsbehandlingen deres foregår: Behandlingsprosessen. Noen av de regionale fondene har også mer informasjon om søknadsbehandling i RFF på sine egne nettsider.

Resultatet av søknadsbehandlingen

RFF-sekretariatene i fylkeskommunene sender svar til søkerne om hvilket vedtak som er fattet for deres søknad. De legge også ut hvilke prosjekter som får støtte på det regionale fondets nettside. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.