background
Workshop

Prosjektverksted Porsgrunn

Hvor:

Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn, Rom B-203, Kjølnes ring 56. 3918 Porsgrunn

Passer for:

Bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

27.3.2023

Neste arrangement:

3.5.2023

30. mars 2023 kl. 09.00–15.00

Om arrangementet

Prosjektverksted -hva er det?

Prosjektverksted er et tilbud til forskere og ansatte i bedrifter og offentlig sektor som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette prosjektverksted er et kombinert arbeidsverksted  med felles gjennomgang og hvor deltagerne skal jobbe med sitt eget prosjekt under veiledning primært med tanke på å søke forskningsmidler i 2023.

Forberedelse til prosjektverkstedet:

For å få best utbytte av prosjektverkstedet må deltagerene ha jobbet igjennom prosjektcanvas for sitt eget prosjektet på forhånd, eller startet på arbeidet med en prosjektbeskrivelse se vedlagte mal. En god forberedelse til prosjektverkstedet er også å se videoen av Forskningsrådets kurs i prosjektutvikling Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt:  https://videoportal.rcn.no/sharevideo/b3de2bbc-f99d-4833-aa6a-1119db3dbf75 

For best utbytte per organisasjon bør det delta minimum 2 stk per bedrift/kommune evetuelt en kompetansemegler/forsker sammen med bedriften/kommunen. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere prosjektet, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Regionale forskningsfond og Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får fram hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet.

Tilbakemelding på eget prosjekt?

Ønsker du konstruktiv tilbakemelding på eget prosjekt, ber vi om at du sender oss prosjektutkast i vedlagte mal inn på forhånd. Frist er innen 26.3. på e-post til oslofjordfondet@vtfk.no Disse blir gjennomgått av kursholder på prosjektverkstedet. 

Mal prosjektbeskrivelse:Forenklet mal for prosjektbeskrivelse RFF-23.docx                 

Kursholder: 

Dag Oscar Oppen Berntsen, Forskningsrådet og Lill Irene Cressey, Regionale forskningsfond

Kursansvarlig: 

Lill Irene Cressey, Regionale forskningsfond, tlf. 95334433 og Dag Oscar Oppen Berntsen,Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.