Nytt styre og nye planer for RFFVT i 2020

Det nye styret starter friskt med 3 utlysninger av forskningsmidler i 2020.

Nytt fondsstyre for 2020-2023

Mandag ble styret i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark konstituert. Ny styreleder er Sven Tore Løkslid, varafylkesordfører i Vestfold og Telemark og nestleder er Kristine Nore, Forskning- og innovasjonssjef hos Splitkon as.

Både styre- og varamedlemmer møtte opp til strategidiskusjon på fondets første styremøte. Det var gode diskusjoner og stor enighet om at det er viktig å komme raskt i gang, og lyse ut forskningsmidler før sommeren.

Fondsstyret: https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/om-rff-vestfold-og-telemark/sekretariatet-og-styret/

Både kvalifiseringsstøtte og hovedprosjektsmidler i høst

Fondet utlyser 4 millioner til kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 1. september og 1. november. Både næringsliv, offentlig sektor og fou-institusjoner i regionen kan søke denne gangen innenfor alle fondets satsingsområder.

Styret vil også  utlyse midler til regionale innovasjonsprosjekter innenfor satsingsområdet verdiskaping gjennom grønn omstilling. Utlysningen er åpen for bedrifter og kommunal sektor. Søknadsfristen blir i november/desember avhengig av hva som blir fastsatt for de regionale forskningsfondene. Utlysningsteksten blir publisert i september.

Nytt styre for Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark for 2020-2023: Kjell Skjeggerud, Eva Nilssen, Kristine Nore (nestleder), Halvard Vike (vara), Terje Kirkeng, Sven Tore Løkslid (styreleder), Truls Vasvik (vara), Marit Synnøve Hoven (vara), Jan Birger Løken og Knut Anvik (vara)

Styret i RFFVT 2020-23 lysere justert farge etc rett format.jpg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.