Fondsstyret RFF Vestfold og Telemark

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen, og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. Følgende styrerepresentanter er oppnevnt for perioden 2020-2023 :

Styreverv Navn Stilling
Styreleder Sven Tore Løkslid Fylkespolitiker, Leder i Hovedutvalg Telemark
Nestleder Kristine Nore Gründer, omTRE as
Styremedlem Kjell Skjeggerud Head of Development, Heidelberg Cement Northern development
Styremedlem Eva Nilssen Program manager, GE Vingmed Ultrasound
Styremedlem Terje Kirkeng Leder FoU-avd., Lindum
Styremedlem Jan Birger Løken Fylkespolitiker
Vararepresentant Halvard Vike Professor, Univeritetet i Sørøst-Norge
Vararepresentant Marit Synnøve Hoven Avdelingsleder, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Vararepresentant for Løken Knut Anvik Fylkespolitiker
Vararepresentant for Løkslid Liselotte Aune Lee Fylkespolitiker, Leder i Hovedutvalg for næring og reiseliv

 

Styret i RFFVestfold og Telemark 2020-2023 Fra venstre: Kjell Skjeggerud, Eva Nilssen, Kristine Nore, Halvard Vike, Terje Kirkeng, Sven Tore Løkslid, Truls Vasvik, Marit Synnøve Hoven, Jan Birger Løken og Knut Anvik

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 08:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.