Nytt styre-flere muligheter

Nytt styre i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark utlyser midler til kvalifiserings prosjekter. Nå øker vi støttebeløpet per prosjekt til 500 000

Nytt fondsstyre for 2024-2027

Nytt styret i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark er konstituert. Ny styreleder er Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark og nestleder er Terje Kirkeng, Leder for FoU-avdelingen hos Lindum as.

Både styre- og varamedlemmer møtte opp til  fondets første styremøte. Det var stor enighet om at det er viktig å komme raskt i gang, og lyse ut forskningsmidler før sommeren.

Fondsstyret: https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/om-rff-vestfold-og-telemark/sekretariatet-og-styret/

Utlysning av kvalifiseringsstøtte  i 2024

Fondet utlyser 3,5 millioner til kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 1. juni og 1. november. Både næringsliv, offentlig sektor og fou-institusjoner i regionen kan søke denne gangen innenfor alle fondets satsingsområder.

Styret vil prioritere prosjekter innenfor grønn omstilling med bedrifter som søker eller samarbeidspartner.

Om fondet tilføres midler fra fylkeskommunene, vil fondet også prioritere tildelinger til forskning på forbyggende tiltak innenfor frafall og utenforskap.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.