Hvordan kan du strukturere et fou-prosjekt?

Vil du ha gode råd om hvordan strukturere et forskningsprosjekt og tydeliggjøre din ide ?

Hvordan kan du presentere din ide tydelig og strukturert slik at fou-utfordringene kommer tydelig fram? Det var tema for høstens to prosjektverksteder i Tønsberg og Bø 29.-30. september

Prosjektverkstedene var fulltegnet og det var godt frammøte.

Vi ønsker å følge opp prosjektverkstedet med et arbeidsverksted der de som skal søke forskningsmidler nå i høst til fristene i november og desember kan ta med sin prosjektskisse og jobbe med den under veiledning. 

Vedlagt er presenntasjonene fra :

  • Regionale forskningsfond – noe for din virksomhet?
  • Kan du ta i bruk en kompetansemegler?
  • Fra ide til et forskningsprosjekt? 
  • Prosjektstruktur - Hva kjennetegner et godt prosjekt?

 

Gikk du glitt av prosjektverkstedet? Se webinar fra Forskningsrådet:

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Prosjektverksted/ 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.