Utlysingar

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 utlysninger)

Søknadsfrist
21
aug 2019
Løpende
Søk nå

Kvalifiseringsprosjekta skal vere eit innleiande forskingsarbeide som bidreg til å utvikle forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) hos kommunar og deira samarbeidspartar. FoU-prosjekta skal støtte opp under innovasjon i kommunal sektor.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
21
aug 2019
Løpende
Søk nå

Kvalifiseringsprosjekta skal vere eit innleiande forskingsarbeide som bidreg til å utvikle forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) hos søkarbedrifta og deira samarbeidspartar. FoU-prosjekta skal støtte opp under innovasjon i bedrifter.

Bransjer og næringer