Ordinær utlysing 2023

Regionale forskingsfond lyser ut 2 millionar til forprosjekt i 2023. Søknader som vart innleverte innan 10. oktober vil bli behandla på styremøte i slutten av november.

Bildet av fjord med snøkledde fjell på begge sider. Fjorden er stillestående og fjellene reflekteres i vannet
Foto: Rolf M. Sørensen

Aktuelle temaområde for denne utlysinga

Utlysninga er ei vidareføring av utlysninga Regionale forprosjekt RFF Vestland 2022. Bedrifter, kommunar og forskingsorganisasjonar i Vestland kan søkje.

Tema er:

Meir forsking som bidreg til lønsame arbeidsplassar, grønt skifte, berekraftige produksjonsprosessar og ny klimavenleg eksportretta industriutvikling:
A. Berekraftig og eksportretta industriutvikling og dessutan havøkonomi
B. Sirkulær økonomi – berekraftig ressursforvaltning
C. Bioøkonomi «blå» og» grøn» - produksjon av mat og berekraftig bruk av biologiske ressursar
D. «Grøn» gjenoppbygging av reiselivet etter pandemien

Ein offentleg sektor som saman med forskingsorganisasjonar utviklar og tek i bruk ny relevant kunnskap som kan styrkja innovasjonskraft og tenestetilbodet:
E. Innovasjon i offentleg sektor – med vekt på kommunar og fylkeskommunar
F. Klimatilpassing – generell samfunnstryggleik og beredskap

Utlysinga finn du på RFF Vestland.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.