Digital prosjektverkstad med Forskingsrådet 23. juni

Prosjektverkstad er for bedrifter, offentleg sektor og forskingssamarbeidspartnarar som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit forskings- og innovasjonsprosjekt.  Det blir kurs kl. 10.00–11.30. Deretter er det tilbod om individuelle samtalar på 20 min.

Har du en idé, planlegg du å gå i gang med, eller har du allereie starta ein innovasjonsprosess der forsking kan være sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkt, tenester eller prosessar?

Prosjektverkstaden er nyttig når du skal søkje Forskningsrådet eller Regionalt forskingsfond Vestland om støtte til innovasjonsprosjekt og forprosjekt. Du kan velje å delta berre på kursdelen kl. 10.00 - 11.30 eller også melde deg på indviduell samtale for ditt prosjekt.

 

Program:

09:45-10:00 KURSROMMET OPNAR og du er klar med kaffekoppen!

10:00-11:30 DEL 1 (KURS)
Gjennomgang av verktøy for prosjektutvikling og prosjektstruktur.
Spørsmål og svar.

12:00-13:30 DEL 2 (INDIVIDUELL RÅDGJEVING OM DIN PROSJEKTIDE)
Individuelle samtaler med ein rådgjevar, for dei som melder seg på denne delen.
Her kan du få 20 min. med ein rådgjevar for å diskutere prosjektidéen din, saman med andre som skal delta i prosjektet. Du vil få eigen innkalling til denne samtalen seinest dagen før arrangementet. Hold av hele tidsrommet i eigen kalender i mellomtida!

Vi har rådgjevare med god kompetanse på forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor

Prosjektverkstaden er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond Vestland, KS, Høgskulen på Vestlandet og forskningsmobiliseringsprosjektene VRI og MobiFORSK i Vestland fylkeskommune.

HER MELDER DU DEG PÅ

Har du spørsmål?

Kontakt Randi Lotsberg i RFF Vestland eller Rigmor Fardal i Forskingsrådet