Årskonferanse – UTSATT til 2021

Årskonferansen for Regionale forskningsfond 2020 ble avlyst. Det planlegges nå for samling 5. november 2021 i stedet. Mer informasjon kommer.

Om årskonferansen 2020:

Årskonferansen avholdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen onsdag 28. oktober 2020.

Blant deltakerne finner vi forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen og representanter fra fylkeskommunene/forskningsfondene. 

Årskonferansen reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover. Sentrale spørsmål vil være:

  • Hvordan kan vi sikre at nasjonale forskningspolitiske målsetninger blir styrket også gjennom regional organiseringen av forskningsinnsatsen?
  • Hvilke ambisjoner har Regjeringen med de nye regionene sin forskningspolitiske rolle – hva er Regjeringens forskningspolitikk for regionene?
  • Hvordan kan de regionale forskningsfondene best bidra til utvikling av det næringsrettede virkemiddelapparatet?
  • Vil Regjeringen styrke de regionale forskningsfondene som følge av gjennomgangen av næringsrettede virkemiddel?
  • Hvordan kan de regionale forskningsfondene bidra til innovasjon i offentlig sektor?
  • Hvordan bør samarbeidet mellom Forskningsrådet og de regionale forskningsfondene være for at vi sammen kan bidra til målet om økt forskningsinnsats i privat og offentlig sektor?

Konferansen er gratis for deltakerne, med begrenset antall plasser. Dersom du er forhindret i å delta og ikke melder deg av innen 20. oktober, vil du bli fakturert for kostnader på 850 kr.

Program

Påmelding, oppdatert program og mer informasjon finner du på denne siden:

Årskonferanse 2020

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.