10 millioner til kvalifiseringsprosjekter høsten 2022

Utviklingen av selvstyrte elektriske redskapsbærerer i landbruket og fjerning av sjøminer ved hjelp av ubemannede farkoster er blant vinnerne i først tildelingsrunde av kvalifiseringsprosjekter i 2022. Neste søknadsfrist er 5. oktober.

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut 12 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter i næringsliv og kommuner i 2022. I første tildelingsrunde i april ble det gitt støtte til fire forskningsprosjekter med en samlet støttesum på 1,8 millioner kroner. Det betyr at ramma for høstens søknadsfrist er på hele 10 millioner kroner, og at fondet kan tildele opp mot 20 nye kvalifiseringsprosjekter i høst. 

Et regionalt kvalifiseringsprosjekt er et viktig steg i utviklingen av nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder, forteller sekretariatsleder Linda Bye. Hun håper flere bedrifter og kommunale virksomheter nå vil søke støtte til et regionalt kvalifiseringsprosjekt. Det er viktig at prosjektene tar utgangspunkt i næringslivets eller kommuners behov – og at søker er geografisk lokalisert i Trøndelag.

Oversikt over kvalifiseringsprosjekter som fikk støtte etter fristen 25. februar:

Prosjektansvarlig

Prosjekttittel

Tildelt støtte

AUTOAGRI AS

Sikkerhetssystem for autonom redskapsbærer

500 000

MARITIME ROBOTICS AS

Forprosjekt Autonom Minedeteksjon

500 000

NORWEGIAN SEAWEED AS

Norsk Porphyra - fra laboratorieforsøk til dyrking i sjø

500 000

SINTEF AS

Soldeling i Trøndelag

300 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.