Regionalt kvalifiseringsprosjekt

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra fondet eller andre relavante ordninger.

 • Kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle fou-prosjekter
 • I fou-prosjektet skal det utvikles ny kunnskap eller nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller tjenester
 • Kvalifiseringsstøtte løser utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og/eller gjennomføres
 • Det kreves definerte fou-utfordringer i kvalifiseringsprosjektet
 • Resultatene fra prosjektet skal gi nødvendig grunnlag for å gjennomføre et hovedprosjekt
 • Søknaden skal klargjøre prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfont
 • Prosjektet skal ha som mål å bidra til forskningsdrevet innovasjon i privat og/eller offentlig sektor

Støtten kan ikke benyttes til

 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Regionalt innovasjonsprosjekt

Regionale innovasjonsprosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i regionens bedrifter og/eller offentlig sektor innenfor fondets prioriterte satsingsområder.

 • Regionale innovasjonsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter eller offentlig sektor i regionen, og utløse fou-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping
 • Virksomheten som søker kan på fritt grunnlag velge hvilke fou-institusjoner de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.