Hva skjer i 2020?

Hva skjer med Oslofjordfondet? Har du prosjekter finansier av Oslofjordfondet, vil du ikke merke noen endringer, men skal du søke forskningsmidler blir det nye veier å gå.

Nye fondsregioner fra 2020

I RFF er det avslutning og nyetablering på samme tid. Fra 1. januar 2020 øker de regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene vil følge de nye fylkesgrensene. Det betyr at de gamel fondene slik du kjenner de, deles opp i mindre enheter.

Hva skjer med Oslofjordfondet?

Oslofjordfondet blir delt i to, ett per fylke dvs  et fond for Vestfold og Telemark og  et fond for Viken. Inntil videre vil du finne den viktigste informasjonen på nettsiden til Oslofjordfondet.

Regionalt forskningsfond for Vestfold og Telemark fylke overtar ansvar for oppfølging av prosjekter som er finansiert av midler fra Oslofjordfondet, men ellers er alt som før: Sekretariatsleder for Oslofjordfondet Lill Irene Cressey vil fortsatt ta hånd om oppfølging og veiledning av pågående prosjekter finansiert av Oslofjordfondet i årene framover. Fylkeskontaktene er også aktive i det videre arbeidet med de Regionale fondene.

Hvor skal jeg søke midler i 2020?

Det vil ta litt tid før de nye fylkene får på plass eksterne styrer med sine prioriteringer og planer for utlysing av midler.  Utlysningene skal publiseres minimum 6 uker før søknadsfrist, så det vil ikke bli utlyst midler før etter juni 2020. 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.