Kvalifiseringsstøtte oktober 2023

Hvordan kan frivillig sektor bidra inn i demensomsorgen og hvordan skal store utfordrende utbyggingsprosjekter håndteres framover, er tema for to av kvalifiseringsprosjektene som nå settes i gang.

Styret i Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark bevilget 800 000 kr til 3 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 4. oktober.

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Beløp
Universitetet i Sørøst-Norge Gåfotball for personer med demens 300 000
Nome kommune The Fen Complex: Added value through stakeholder engagement   300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Desentralisert sikker og personvernbevarende deling av helsedata   200 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.