Kvalifiseringsstøtte mars 2023

Stor bredde i tema for vårens første kvalifiseringsprosjekter: Hvordan kan museene få kontroll med de treboende insektene i den fredede kulturarven i fylket, og hvordan kan nematorder være en indikator på god jordhelse?

Styret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 1975000 kr til 7 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 16. mars.

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler for 2023

Søker Prosjekttittel Støttebeløp
Bioner as Nematoder som bioindikatorer på jordhelse og kompostkvalitet 300000
Universitetet i Sørøst-Norge Effekt av dampbehandling på rød marg Phytophtora fragariae og økosystemet i jorda 300000
Vestfold avfall og ressurs as Pyrolyse med produksjon av kull og pyrolysegass vs avfallsforbrenning, med karbonfangst og lagring 300000
Norsk Industriarbeidermuseum Levende kulturarv: utforsking av sameksistens og økologiske perspektiv innenfor kulturarvsforvaltningen 225000
Norner Research as Industrial pilot plant for sustainable manufacturing of battery separator film - BSF Pilot 250000
Rehabiliteringssenteret Air as UngRehab - Intervensjon mot ungt utenforskap 300000
nanoCaps as Superkondensatorer med elektroder av sammenkoplete, kryssbundne karbon nanorør elektroder 300000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.