Kvalifiseringsstøtte juni 2023

Kan lysdesig bidra til å redde bestanden av nytteinsekter, og hvordan skal vi vaske bilen vår i framtiden?

Styret i Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark bevilget 850 000 kr til 3 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 15. juni. 

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler i juni:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Beløp
Universitetet i Sørøst-Norge Effekter av eksisterende vegbelysning på insekter og tiltak mot lysforurensing i Vestfold og Telemark 300000
MSG Cleaning Systems as Grønn bilvask 250000
Horten kommune Følgeforskning på innovative samarbeid og bred verdiskaping gjennom lokalprodusert økologisk mat til barnehager og SFO i Horten kommune 300000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.