Kvalifiseringsstøtte desember 2022

Hvordan kan den Kulturelle skolesekken bli en tettere del av skolens undervisning, og hvordan kan landbruksnæringen rense jorda for nematoder og andre uønskede mikroorganismer, er tema for tre av kvalifiseringsprosjektene som nå settes i gang.

Fondsstyret har også besluttet å gi fem søkere til sammen 1,5 millioner kroner i kvalifiseringsstøtte.
- Dette er midler til innledende forskningsarbeid som skal gjøre det mulig å omdanne gode ideer til solide prosjekter som kan gi videre støtte fra oss, Forskningsrådet, EUs programmer eller andre relevante ordninger, sier styreleder i RFF Vestfold og Telemark Sven Tore Løkslid.

Følgende prosjekter er tildelt midler:


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får 300 000 kroner for å forske fram en non-invasiv hurtigtest for screening av lungekreft.

Technomek får 300 000 kroner til å studere hvordan Utvikle en simuleringsmodell for en mobil og intelligent jordrenseprosess for behandling og resirkulering av vekstjord og organisk avfall

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark får 300 000 kroner til å finne ut hvordan offentlig innkjøp kan stimulere produksjon, forbruk og kunnskap om bærekraftig, lokal mat.

Soil Steam International AS får 300 000 kroner for til å forske fram en ny landbruksmaskin for bekjemping av Meloidogyne hapla (rotgallenematode) i landbruket

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på Notodden får 300 000 kroner til å studere hvordan den kulturelle skolesekken kan integreres tettere inn i skolenes undervisning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.