Hvem søkte hva 1. november 2023?

Fra bærekraftig reiseliv til miljøvennlig skumgummi av norsk tare er to av seksten søknader til årets siste utlysning av forskningsmidler.

Følgende søknader er sendt inn innen fristen 1. november

Prosjekteier Prosjekttittel
Nome videregående skole  Formidling av sirkulærøkonomi til elever i vgs ved bruk av undervisningsopplegg knyttet til bruk av biorest fra lokalt biogassanlegg   
Porsgrunn kommune Nettverksråd for Barn – en samarbeidsarbeidsmodell der barn eier egne prosesser (NEBA)
Notodden kommune Empati mot mobbing? Et dypdykk inn i skoletiltaket «Roots of Empathy»  
Norsk Wax as Middel til å redusere skader på skogplantefelt forårsaket av beitende hjortedyr  
Safran Sensing Technologies Norway as Bærekraftig digitalisering for bærekraftig elektronikk produksjonsverdikjede  
Agroprene as

Optimalisering av alginatutvinning fra norsk tare for industriell anvendelse

Universitetet i Sørøst-Norge Quantitative lateral flow analysis for rapid identification of stroke in prehospital setting via blood biomarkers  
Eramet Norway as Plantresidue4Carbon  
Universitetet i Sørøst-Norge Inkludering i naturbarnehager. Mangfold og likestilling blandt barn og ansatte  
Vestfold og Telemark fylkeskommune

De dødes hager - Historisk vegetasjon og plantebruk i middelalderkirkegårder  

Visit Bø Bærekraftig og inkluderende reiseliv - hvordan bidra til et mer bærekraftig og inkluderende reiseliv i Telemark?  
Episilo Nilsen  EPIMODUL: bærekraftig produksjon til ny boform  
Frisk as Bruk av helsedata og kunstig intelligens til å varsle om negative helsetrender og forebygge livsstilssykdommer 
Universitetet i Sørøst-Norge TekstilLAB Notodden – Bærekraftig tekstilproduksjon i et samskapende, inkluderende fellesskap  
Akvaplan Niva as NaturVann - helhetlig restaurering av vassdrag med naturbaserte løsninger  
Cycled Technologies SMARTBIN: Utvikling av KI-baserte Avfallsorteringsprogrammer med Effektive Insentiver for Diverse Nøkkel Målgrupper i Vestfold og Telemark  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 16:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.