Hvem søkte hva 1. november?

Nye søknader om forskningsmidler er nå under vurdering. Stor bredde i tema fra avlingsprognoser i fruktproduksjon til økosystem for sosialt entreprenørskap

Her finner du oversikt over de søknadene som er til vurdering for kvalifiseringsstøtte til årets siste tildeling.  Tildeling av midler vedtas av fondsstyret 20 november.

Prosjekteier Prosjekttittel
Universitetet i Sørøst-Norge Patient complaints as valuable sources to improve nursing education and -practice
Oceantherm as Virtuelt Proof of Concept av stor-skala boblegardin
Skagerak Energi as Closing the plastic waste material cycle in the power industry
Universitetet i Sørøst-Norge Tidligere og mer presise avlingsprognoser i fruktproduksjonen – utvikling av det digitale treet
Telefrukt as Terroir Midt-Telemark – hva særpreger Telemarksepler?
Norsk Industriarbeidermuseum Industrimat: Mat som opplevelse i verdensarven Rjukan-Notodden
Standard Bio as Optimising growth of duckweed for sustainable nutrition for cows and pigs
Universitetet i Sørøst-Norge Økosystem for sosialt entreprenørskap
Universitetet i Sørøst-Norge Kommunale responssenter-et nav for innovasjon og tverrfaglig samarbeid
Orage as Videreutvikle læreplattformen Skolerom til å bli et forskningsverktøy
Vest-Telemarkrådet Samskaping for å sikre at digitale tenester blir tatt i bruk av innbyggarar i Vest-Telemark
Universitetet i Sørøst-Norge Vårt felles morsmål: estetiske prosesser i felleskap som tilnærming til språkutvikling og integrasjon i barnehagen
Sensovann as Verifikasjons studie av elektrokjemiske metoder og biochip teknologi for kreftscreening basert på biomarkører
Universitetet i Sørøst-Norge Salivaprotein-assay basert på foto-elektrokjemisk biosensor for overvåking av kronisk sykdom

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.