Hvem søkte hva 1. mai 2023?

Hva er grønn bilvask og hvordan blir insekter påvirket av veibelysning?

Følgende søknader er sendt inn innen fristen 1. mai:

Prosjekteier Prosjekttittel
MSG Cleaning Systems as Grønn Bilvask
Grants4sme Kunstig Intelligens (KI) for å Forenkle Regionale Søknadsprosesser til Horizon Europe FoU- programmer
Universitetet i Sørøst-Norge Developing a Novel Centralized Safety System to Better Integrate Automated Guided Vehicles and Human Workers Inside Industrial Parks
Horten kommune Følgeforskning på innovative samarbeid og bred verdiskaping gjennom lokalprodusert økologisk mat til barnehager og SFO i Horten kommune
Universitetet i Sørøst-Norge Effekter av eksisterende vegbelysning på insekter og tiltak mot lysforurensing i Vestfold og Telemark

Prosjektene skal nå vurderes av regionale paneler før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 16. juni

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.