Hvem søkte hva 1. februar 2023

Fra bedret kvalitet på matjord, bruk av kunstig intelligens i søknadsprosesser til uteforskap og inkludering av barn og unge er tema for fire av tolv kvalifiseringsprosjekter denne vinteren.

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark mottok 12 søknader om forskningsmidler til fristen  1. februar for kvalifiseringsprosjekter. Følgende søknader er mottatt i november:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel
NanoCaps as Superkondensatorer med elektroder av sammenkoplete, kryssbundne karbon nanorør elektroder
Rehabiliteringssenteret Air as UngRehab - Intervensjon mot ungt utenforskap
Norsk industriarbeidermuseum Levende kulturarv: utforsking av sameksistens og økologiske perspektiv innenfor kulturarvsforvaltningen
Universitetet i Sørøst-Norge Green Carwash
Norner Research as Industrial pilot plant for sustainable manufacturing of battery separator film - BSF Pilot
Vestfold avfall og Ressurs as Pyrolyse med produksjon av kull og pyrolysegass vs avfallsforbrenning, med karbonfangst og lagring
Universitetet i Sørøst-Norge Inkludering i naturbarnehager. Mangfold og likestilling blant barn og ansatte
Horten kommune Følgeforskning på innovative samarbeid og bred verdiskaping gjennom lokalprodusert økologisk mat til barnehager og SFO i Horten kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune Recycling Seashell as Sustainable Non-Hydraulic Lime Mortar
Bioner as Nematoder som bioindikatorer på jordhelse og kompostkvalitet
Grants4sme as Kunstig Intelligens (KI) for å Forenkle Regionale Søknadsprosesser til Horizon Europe FoU- programmer
Universitetet i Sørøst-Norge Effekt av dampbehandling på rød marg Phytophtora fragariae og økosystemet i jorda

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 17.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.