Hva skjer i 2021?

Søknadsfristene for forskningsmidler i 2021 er klar. Det blir fem søknadsfrister til neste år.

Styret i Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark vedtok torsdag Handlingsplanen for 2021. Styret opprettholder en bred utlysning av regionale kvalifiseringsprosjekter innenfor alle fondets satsingsområder og for alle fondets målgrupper.

Det blir løpende utlysning med følgende innleveringsfrister 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Utlysningsfristen for regionale innovasjonsprosjekter blir 20. oktober. Tema er verdiskaping gjennom grønn omstilling og målgruppe er bedrifter og kommunal sektor.

 Kristine Nore, fungerende styreleder "Styret i regionale forskningsfond er fornøyd med den høye kvalitet på søknader om kvalifiseringsstøtte høsten 2020. Det har gått ett år siden forrige utlysing, og det er godt å se at det regionalt arbeides med å utvikle ny kunnskap innen flere fagområder."

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.