Hva skjedde i 2023?

Over 90% av forskningsresultatene rapportert i 2023 tas i bruk enten om de videreføres i nye forsknings- eller kommersialiserings prosjekter eller at innovasjonene blir tatt i bruk.

Gode resultater i 2023

I 2023 har Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark generert nye forskningsaktiviteter for mer 42 millioner kroner i regionen, og 59 ulike regionale virksomheter er involvert.

Fondet har særlig fått fram gode prosjekter innenfor grønn omstilling - klima, miljø, energi området, der flere prosjekter har bidratt til lovende innovasjoner. I 2023 har det resultert i 47 nye kommersielle reultater, 82 nye eller forbedrede metoder eller orgainsasjonsformer for økt verdiskaping, 4 nye regionale foretak er etablert og utvikling av 9 nye forretningsområder i eksisterende bedrifter.

Inntil 90% av forskningsresultatene i 2023 videreføres og innovasjonene utviklet tas i bruk.

Les mer om året 2023 og resultater oppnådd: Årsrapport RFFVT 2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.