Hvem søkte hva 31. mai?

Årets innovasjonsprosjekter strekker seg fra larvikitt til bedre vannkvalitet og ny matemballasje

Hvem kommer igjennom nåløyet?

Ti søknader om midler til regionale innovasjonsprosjekter er sendt inn innen fristen 31. mai 2023. Det er søkt om totalt 28,5 mill.kr. Søknadene mottatt av fondet gjennomgår nå en forvurdering.

De søknader som er klar for videre vurdering, skal gjennom både ekspertpanelvurdering og regionalpanelvurdering i høst. Ekspertpanelvurderinger er ferdigstilt i desember, og fondstyret behandler og tildeler midler i sitt styremøte 19.desember. 

Tre søknader er trukket av søker. Følgende søknader er sendt videre til vurdering av fageksperter:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel
Tønsberg kommune Betydning av cyanotoksiner i Akersvannet for jordvanning (BEDREVANN)
Tønsberg renseanlegg iks Biologisk hydrolyse av primærslam for produksjon av karbonkilde til biologisk fosforfjerning og nitrogenfjerning
NanoCaps as Biomethane Production and its Utilization for material development
Funzionano as Funballasje – mot funksjonell og bærekraftig emballasje for matvarer med forlenget holdbarhet
NanoCaps as Superkondensatorer med elektroder av sammenkoplete, kryssbundne karbon nanorør elektroder 
Technomek as Utvikle en simuleringsmodell for en mobil og intelligent jordrenseprosess for behandling av brukt vekstjord og organisk avfall

Lundhs as 
Verdikjedesamarbeid om larvikitt for bærekraftig produksjon og bruk av norsk naturstein

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.