Årsrapport 2022

Spennende og interessante forskningsresultater i 2022

I 2022 har Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark generert nye forskningsaktiviteter for mer 70 millioner kroner i regionen, og mer enn 60 ulike regionale virksomheter er involvert.

Fondet har særlig fått fram gode prosjekter innenfor grønn omstilling - klima, miljø, energi området, der flere prosjekter har bidratt til lovende innovasjoner. I 2022 har det resultert i 30 nye kommersielle reultater, 85 nye eller forbedrede metoder eller orgainsasjonsformer for økt verdiskaping, ett nytt foretak er etablert og utvikling av 4 nye forretningsområder i eksisterende bedrifter.

Les mer om året 2022 og resultater oppnådd: Årsrapport 2022.pdf

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.