Hvilke resultater oppnår RFF?

Spennende forskningsresultater bidrar til regional innovasjon og næringsutvikling i din region. Viste du at forskning bidrar til bedre kvalitet på tjenestene i kommunene, og forskningsresultatene fra flere av forskningsprosjektene finansiert av RFF Oslofjordfondet bidro til at politikerne nå har satt miljøet i Oslofjorden høyt opp på dagsorden?

I 2021 har Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark generert nye forskningsaktiviteter for mer 24 millioner kroner i regionen, og mer enn 40 ulike regionale virksomheter er involvert.

Fondet har særlig fått fram gode prosjekter innenfor grønn omstilling - klima, miljø, energi og miljøteknologiområdet, der flere prosjekter har bidratt til lovende innovasjoner. I 2021 har det resultert i 11 nye produkter, 3 patenter, 21 nye prosessinnovasjoner og utvikling av 8 nye forretningsområder i eksisterende bedrifter.

Her er noen av funnene:

Fysisk aktivitet i undervisningen gir bedre skoleresultater
Femteklassinger gjør det bedre på skolen når de er i bevegelse mens de lærer. 

Resirkulert plast kan bli god som ny
Kvaliteten på plastprodukter kan bli like god når ny plast erstattes av resirkulert materiale.

Torsken er hjemmekjær
Kysttorsken er mer stedbunden og avhengig av lokale miljøer enn tidligere antatt. For å redde torskebestanden trengs det et helhetlig vern av økosystemet torsken er en del av.

Forskere anbefaler sterkere vern for å redde truet kysttorsk i Ytre Oslofjord

Sparer tid og penger med digitale tavler
Fem kommuner langs Oslofjorden har tatt i bruk digitale berøringstavler for å strukturere arbeidsoppgaver og informasjonsflyt. Det gir bedre pasientsikkerhet. 

Les mer i årsrapporten for 2021 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.