Hovedprosjekter 2022

Gir 20 millioner til ny forskning i Vestfold og Telemark

Ny miljøvennlig metode for å rense ut sjeldne jordartsmetaller, innovative fullstrømsanlegg skal hindre flomskader ved økt nedbørintensitet, og fremtidens energisystemer er basert på biokarbon. Dette er tema for tre av syv forskningsprosjekter som har fått støtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. 

Fondsstyret i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark tildeler 19 364 000 kr til seks regionale bedrifter og et interkommunalt selskap. Alle prosjekter er i samarbeider med nasjonale forskningsmiljøer.

Følgende prosjekter har fått tilsagn om midler:

Prosjekteier Prosjekttittel Beløp inntil kr
Rare Earths Norway as Utvikling av en hydrometallurgisk prosess for sjeldne jordartsmetaller fra Fen samt gjennom-føre en konseptstudie for industrirealisering 3 000 000
Aiwell Water as Fullstrømsventiler for vesentlig kapasitetsøkning i overvannsnettet 3 000 000
Renovest iks Slamtømming av minirenseanlegg med mobil avvanning 2 646 000
Wai Enviromental solutions as Valorisation of wood waste into TOP quality BIOcarbon for sustainable metallurgical industries (TOPBIO) 3 000 000
Standard Bio Earth abundant materials for low-cost household energy storage system 2 740 000
Olvondo Technology as De-carbonization of European dairy industry through a very high temperature industrial heat pump 3 000 000
Inotek as Kvantifisering av energitap fra bygningsmasse 1 978 000 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.