Fondsstyre for 2020-2024 etablert

Regionale forskningsfond skal bidra til å styrke regionenes forsknings- og innovasjonsevne gjennom tilskudd til forskningsprosjekter og mobilisering til økt FoU-innsats. 17. mars 2020 utnevnte fylkesrådet i Nordland fylkeskommune styremedlemmer for det nyetablerte regionale forskningsfondet for Nordland. Styret skal drifte fondet basert på føringer fra fylkeskommunen, forskrift om regionale forskingsfond og årlige tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet.