Utlysninger liste

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 Utlysninger)

Søknadsfrist
1
jun 2019
Løpende
Søk nå

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relavante ordninger.

Forvaltningsområder
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
1
jun 2019
Løpende
Søk nå

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relavante ordninger.

Næringsområder
Industri og tjenester
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Mat og landbaserte bioressurser