Utlysninger liste

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 utlysninger)

Søknadsfrist
01
sep 2019
Løpende

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relavante ordninger.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
01
sep 2019
Løpende

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relavante ordninger.

Industri og tjenester
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Mat og landbaserte bioressurser
Næringsområder