Utlysninger liste

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 utlysninger)

Søknadsfrist
1
sep 2019
Løpende

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relavante ordninger.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forvaltningsområder
Søknadsfrist
1
sep 2019
Løpende

Kvalifiseringssprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relavante ordninger.

Industri og tjenester
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Mat og landbaserte bioressurser
Næringsområder