Utlysninger

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (1 Utlysninger)

Søknadsfrist
25
sep 2019

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalfisere næringsliv og offentlig sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Støtten fra RFFMIDT skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter og offentlige virksomheter i regionen.   

Næringsområder
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor