Hordaland

Hordaland fylkeskommune skal gjennom prosjektet MobiFORSK bidra til å mobilisere til forskingsbasert innovasjon i bedriftene. Målet er at Hordaland får fleire vekstkraftige bedrifter og fleire innovative næringsmiljø.

MobiFORSK har to tematiske satsingsområde:

  • Berekraftig vekst innanfor bioøkonomien 
  • Teknologiutvikling gjennom bransjekryssande koplingar - å bidra til at eksisterande teknologi og kompetanse i regionen vert nytta på nye og smarte måtar

Her er kontaktinformasjon til kompetansemeklarane og prosjektleiar:

Meir informasjon

Rogaland

Rogaland fylkeskommune skal gjennom prosjektet VRI Rogaland støtte innovasjon og bidra til å auke forskingsinnsatsen i næringslivet i fylket.

VRI Rogaland har to temaområde:

  • Bioøkonomi
  • Teknologi med framtid


Her er kontaktinformasjon til kompetansemeklarane og prosjektleiar:

Meir informasjon

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal gjennom prosjektet VRI Sogn og Fjordane bidra til auka innovasjon og verdiskaping i regional næringsliv, ved å stimulere til auka samhandling mellom FoU-institusjonar, bedrifter og regionale styringsmakter.

Temasatsingar i VRI Sogn og Fjordane:

  • Mat og reiseliv
  • Teknologi og IKT
  • Energi

Her er kontaktinformasjon til kompetansemeklarane og prosjektleia:

 

Meir informasjon