Nye forprosjekt får støtte - juni 2022

Styret vedtok 9. juni å gi støtte til 13 nye forprosjekt. 27. oktober er frist for å søkje om støtte til forprosjekt - med tidlegast oppstart i 2023.

Fjord, blå himmel og skyer. En båt krysser fjorden. Industrianlegg i bakgrunnen.

Det kom få søknader frå kommunar i denne søknadsrunden.

Her er prosjekta som fekk tilsegn på til saman 5,5 mil kr:

Prosj.nr

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Prosjektleiar

Beløp (1000 kr)

Tema

337696 Forskningsprosjekt rein Hardangerfjord NORCE Miljø/Klima VESTLAND Bødtker, Gunhild 425 Offentleg
337693 PlommeSmaken – kunnskapsgrunnlag for sikker omsetnad av smakfulle plommer NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Øvsthus, Ingunn 500 Næringsliv
337686 System for rydding av marin forsøpling fra sjøbunn – pre-analyse og protokoll NOSCA CLEAN OCEANS Langeland, Eirik 350 Næringsliv
337684 Grad av kjønnsmodning hos torsk i oppdrett i region Vestland CIT HOLDING AS Korsnes, Kjetil 500 Næringsliv
337660 Simuleringsverktøy for optimalisering av design og drift av vannverk med nanofiltrering AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA Thelin, Willy Røstum 500 Offentleg
337651 Gjenbruk av urbane forurensede masser, renset for mikroplast og andre miljøforurensninger NORCE Miljø/Klima VESTLAND Haave, Marte 499 Offentleg
337644 Landskapsperspektiv på plantevern for berekraftig utvikling i norsk fruktproduksjon NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Jaastad, Gunnhild 500 Næringsliv
337695 Biomarkør-profilering av oppdrettslaks som ny bransjestandard for objektiv og operasjonell vurdering av helse- og smoltifiseringsstatus ANYLITE AS Madsen, André 490 Næringsliv
337681 Digitalisering av industriell tørke til sirkulær utnyttelse av organisk avfall fra akvakultur og andre nærliggende bransjer. BIORETUR AS Ramsøy, Hermund 322 Næringsliv
337677 Automatisering av bærekraftsrapportering DIGITAL REVISOR AS Hopland, Roger 350 Næringsliv
337662 Geothermal Thermoelectric Generator TEGWELL HOLDING AS Skomedal, Gunstein 420 Næringsliv
337661 Mapping the need for digital literacy to leave NEET situations: Social actors’ perceptions and contributions Western Norway Research Institite Seddighi, Gilda 210 Offentleg
337656 Klimarobust vegforvaltning gjennom tverrsektorielt samarbeid i Vestland fylke STIFTINGA VESTLANDSFORSKING Aall, Carlo 500 Offentleg
        5 566  

Dei som har fått støtte vil bli invitert til møte med sekretariatet for ein gjennomgang av prosjektet før endeleg tilsegn vert gitt. Nokre vedtak er gjort med spesielle føresetnader. 

Vi held forprosjektutlysinga open for prosjekt med oppstart i 2023

Søk innan 27. oktober, om du har forprosjekt du vil starte opp i 2023: Regionale forprosjekt RFF Vestland 2022

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.