Nye forprosjekt får støtte

Styret vedtok i møte 8. desember å innvilge støtte til 10 nye forprosjekt. Her er oversikt over prosjekta.

Prosj.nr. Prosjektnamn Prosjektansvarleg Beløp (1000. kr) Tema
321229 Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT):Analyse av sanntids kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater Senter for krisepsykologi 500 Kommunal sektor
321233 Forskning på fiskehelse PHE HOLDING AS 500 Næringsliv
321299 DNA karakterisering og sikring av den vestnorske kveik-gjæren til
innovasjonsformål og UNESCO-verdsarv dokumentasjon.
NIBIO BERGEN 280 Næringsliv
321835 Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn SIMAS IKS 500 Næringsliv
321836 PRE-DECOR -Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS 320 Næringsliv
321848 Berekraftig utnytting av proteinpulver frå tørrfiskproduksjon - frå restråstoff til verdifullt produkt PER STAVE AS 500 Næringsliv
321850 Kartlegging av skade og utprøving av tiltak mot raud og svart rotròte i bringebær NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA 310 Næringsliv
321852 Innledende simulering av krefter på og av FoilPower OKL MARIN AS 500 Næringsliv
321856 Produksjon av karbonnegative møbler HUUG HOME AS 500 Næringsliv
321914 Prosessering av matavfall GREENTECH INNOVATORS AS 320 Næringsliv
SUM     4230  

Alle søkjarar vil få eige brev med vedtak og vurdering av søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.