Du kan framleis søkje forprosjekt i 2020

Regionalt forskingsfond Vestland har til no tildelt 4,4 millionar til 9 forprosjekt. Det er framleis 4,6 millionar igjen i potten. Send søknad innan 3. november for å rekke behandling i år.

Bedrifter, kommunar og forskingsorganisasjonar i Vestland kan søkje om støtte til forprosjekt.

Fondet har så langt tildelt 4,4 millionar til 9 forprosjekt. Det er framleis 4,6 millionar igjen i potten. Du kan sende inn søknad fortløpande. Du må sende søknaden seinast 3. november, for å sikre behandling i år. Seinare søknader vil verte behandla i 2021, dersom det framleis er midlar igjen.

Forprosjekt som har fått støtte

Seks av prosjekta som har fått støtte er i bedrift og tre frå forskingsorganisasjonar. Tre av prosjekta ha innovasjon i kommunal sektor som hovudtema, medan dei andre siktar seg inn mot innovasjon i næringslivet.

Her er oversikt over prosjekta:

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

313632

Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering

SMARTFEATURES AS

420

Næringsliv

317053

Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet.

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

500

Kommunal sektor

317175

Energi av slam fra sjøbasert oppdrett

Prototech AS

500

Næringsliv

317464

Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg

NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND

500

Kommunal sektor

317465

Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer.

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

497

Næringsliv

317641

Ny dyrkingsmetode for kamskjell

ALGETUN AS

500

Næringsliv

317657

Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2)

TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND

500

Kommunal sektor

317935

SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS

500

Næringsliv

318159

"Production of carbon nanofibers from captured CO2:

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

490

Næringsliv

Her er våre beste tips til søknadsprosessen.

Ta gjerne kontakt med sekretariat om du har spørsmål.

Randi Lotsberg: forsking@vlfk.no - 41217015
Jone Engelsvold: forsking@vlfk.no - 97660477 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.