Nye tildelinger våren 2024

Hovedutvalg for næring og industri har vedtatt å gi støtte til 10 forskningsprosjekter etter fristen 20.mars 2024. I alt mottok fondet 16 søknader om kvalifiseringsstøtte. Tildelt støttesum er på 4,8 millioner kroner.

Prosjektene som har fått støtte treffer svært godt på de regionale satsingsområdene. Innenfor bioøkonomien skal det forskes på nye, bærekraftige fòrkilder, økt utnyttelse av restråstoffer fra havbruk og landbruk, samt håndtering av konkurrerende arter i algeproduksjon. Et bredt spekter av teknologibedrifter har også fått støtte i denne runden. Innenfor teknologiområdet skal virksomhetene blant annet få hjelp til å teste og videreutvikle målemetoder for fuktkontroll i bevaringsverdige bygg samt undersøke hvilke sikkerhetssystemer som må være på plass for at droneselskaper skal kunne levere kommersielle tjenester.

Etter første tildelingsrunde står det igjen nærmere 7, 2 millioner kroner av ramma. Neste frist for å søke om støtte er 2. oktober.

Se liste over de innstilte prosjektene her:

PLANKTONIC AS   Naturlig plankton for bedre fiskehelse  
NUTRISHELL AS   NUTRIPROT – helsefremmende ingredienser fra beinrikt restråstoff av hvitfisk  
NORWEGIAN SEAWEED AS   Prosjekt Norsk Palmaria - lysparametere mot konkurrerende arter  
AVIANT AS   Forprosjekt for U-Space i Trøndelag  
TRD TRAVEL AS  Data-drevne bærekraftige reiser  
NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin   Smart Nutrition, Healthier Communities: A Digital Therapeutic Strategy for Early Obesity Intervention  
BEVART AS   Sensorteknologiens bidrag til Kirkeløftet: Brukervennlig og pålitelig mikroklimaovervåkning for bevaring av sårbar kirkekunst og -inventar  
TYCHO SPACE TECHNOLOGIES AS   Industriell forskning og kompetansehevning for kommersialisering og videreutvikling av nyttelastkontroller til småsatellitter i Trondheim  
NUAS TECHNOLOGY AS   Kyllingrest; Hydrolyse av restråstoff fra kylling ved hjelp av patentert prosessteknologi
APURGO AS     X8 2.0 - Oksygenfjerning i vann  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.