Tildelinger av kvalifiseringsstøtte etter fristen 5. mai 2021

Regionalt forskningsfond Trøndelag har i vår hatt en åpen utlysning av kvalifiseringsstøtte innenfor regionens prioriterte innsatsområder.

23. juni vedtok styret å gi støtte til 10 forskningsprosjekter med en samlet støttesum på 6,2 millioner kroner.

Prosjektene har stor bredde i tematikk både fra smarte samfunn, bioøkonomi, marin- og offentlig sektor.

Kan mineralet aplitt brukes som bindemiddel i mer miljøvennlig sement? Hvordan kan geo-data brukes som beslutningsgrunnlag innen fornybare energiprosjekter og infrastrukturutvikling? Kan slam fra fiskeoppdrett brukes som et ressursprodukt til blant annet jordforbedring i landbruket? Er det mulig å utvikle og etablere et miljøvennlig og kostnadseffektiv kollektivtilbud på små øysamfunn med varierende etterspørsel som følge av stor fritidsturisme?

Det er noen av flere interessante forskningsspørsmål som blir reist i prosjektene. 

Se liste over alle de innstilte prosjektene her:

Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Aplitt som råstoff for produksjon av geopolymer sement APLITT AS
Data-driven decision support for renewable energy and infrastructure development: A GIS-based approach ENERNITE AS
Oppgradering av slam fra sjøbasert akvakultur med pyrolyse AQUARESSURS AS
New concept for large scale tank for all salmon production phases NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES AS
Mikroalger til oppkonsentrering av oppløste næringssalter i flytende biorest fra Ecopro og videreforedling av biomassen til biostimulanter. ECOPRO AS
Long term monitoring of P&A wells and CO2 storages WIRELESS INSTRUMENTATION SYSTEMS AS
Visualisering og analyse av energi- og effektbruk i det bygde klyngemiljø for klimatilpasning, effektiv drift og samarbeid SKOGMO INDUSTRIPARK AS
PropControl – Ny motorkontrollerteknologi for økt funksjonalitet, pålitelighet og driftssikkerhet i droner ALVA INDUSTRIES AS
Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula FRØYA KOMMUNE
Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.