Tildeling av midler til regionale forskningsprosjekter

Regionalt forskningsfond Trøndelag vedtok støtte til 15 nye prosjekter i styremøte 18. desember 2020.

Fondet lyste ut regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekter) med søknadsfrist
16. september, og regional kvalifiseringsstøtte med frist 4. november 2020.

I alt ble det tildelt kr 10 792 000 til 15 forskningsprosjekter med høy forsknings- og innovasjonshøyde, og betydelig regional relevans.

Neste frist for å søke om støtte til regionale kvalifiseringsprosjekter er 1. februar 2021.

Se liste over de innstilte prosjektene her:

Prosjekttittel Prosjektansvarlig
BEAR (Bærekraftig Energi fra løsmAsseR) Malvik kommune
Akustisk respirasjonsovervåking Nordiq Products AS
APIIR - Analyse av knefunksjon ved hjelp av maskinsyn GJELLAN HOLDING AS
Janthinobacterium: en kandidat for bærekraftig forebyggende behandling av saprolegniose hos egg og plommesekkyngel av laks (Salmo salar) NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Systemløsning for overvåkning og varsling av fukt lekkasjer i bygningskonstruksjoner Sensor Innovation AS
Neste generasjon autonomiarkitektur for urbane passasjerferger ZEABUZ AS
Sikrere og rAskere løfteoperasjoner gjennom Farereduserende SjakkeladapterE (SAFE) SAFET AS
Prosjekt Norsk Porphyra - Dyrking av en lokal, norsk algeart med global etterspørsel NORWEGIAN SEAWEED AS
Instrumented Drill Pipes for Geothermal Slim Well Drilling NORBIT ODM AS
Utvikling av lakselusvaksine KAPP DET GODE HÅP AS
Adferdsforskning på tamrein og sau basert på maskinlæring og AI (kunstig Intelligens) SMARTBELLS AS
BAR-ORAL: Integrering av munnhelse i fedmekirurgisk behandlingsforløp og opplæringsvideoer for pasienter og helsepersonell ST. OLAVS HOSPITAL HF
Karbonnøytral laks - Karbonflyt fra fiskefôr til plante i aquaponi Columbi Salmon AS
3D-Printing of Silicon Powders for Manufacturing of Silicon Nitride Ceramic Materials CIFTJA TECHNOLOGIES AS
Optimalisering av komposittmateriale for vannkjølesystemer YME Technologies AS

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.