Lähkoeh biejjine!

6. februar er samefolkets dag – vi gratulerer! Her er en oversikt over de samiske prosjektene vi har vært med på å finansiere.

Regionale forskningsfond Midt-Norge har hatt et nasjonalt ansvar om å ivareta samiske interesser ved å mobilisere til prosjekter fra det samiske miljøet. Framover fortsetter Regionale forskningsfond Trøndelag denne satsningen og vil ha øremerkede midler til samisk forskning.

Sørsamisk fokus

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord til Engerdal i sør.

Det er behov for å mobilisere samisk næringsliv til bedriftsrettet forskning og undersøke mulighetene for småskala næringer og kombinasjons- og deltidsnæringer.

Det er også viktig å øke kunnskapen om samiske samfunnsforhold, språk og kultur for å kunne tilby gode offentlige tjenester til den samiske befolkningen.

Dette er prosjektene

I løpet av de siste fem årene har Regionale forskningsfond Midt-Norge finansiert 7 sørsamiske prosjekt til en samlet sum av 8,46 millioner kroner. Her er en oversikt over prosjektene:

  • Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity
  • Forvaltning og formidling av sørsamisk tradisjonskunnskap
  • Tradisjonell kunnskap om reindrift i arealforvaltningen
  • Pasientsikkerhet hos samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten
  • Unge sørsamer, bysamisk identitet og mobile praksiser
  • How to Support Language Learners in South-Sámi language? A Study of Teachers’ Competence in Instructional Strategies
  • Klimasyk rein

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for mer informasjon om prosjektene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.