Mobilisering for mer forskning og utvikling i kommunene

Trønderske forsknings- og utviklingsaktører samla seg for å diskutere gode ideer og dele erfaringer fra innovasjons- og forskningsprosjekter.

Den 22. september var det duket for todagers samling på Ørland kysthotell på Brekstad, for forsknings- og innovasjonskontakter og næringsansvarlige i kommunene, innovasjonsselskaper og forskningsmiljøer. Partnerskapet for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag arrangerte samlingen.

Målet med samlingen var at deltakerne i løpet av disse to dagene skulle få diskutert gode ideer til innovasjon og forskning ut fra behov i kommunene, bli inspirert av gode eksempler, og samtidig reise hjem med ny kunnskap om verktøy som kan hjelpe dem å starte opp og gjennomføre innovasjons- og forskningsprosjekter i egen kommune.

Lars E. Onsøyen, Rolf Rønning, Namsos kommune og Selbu kommune holdt innlegg. Foto: Sigrid Hynne, Statsforvalteren.

Status, utfordringer og muligheter

Professor Rolf Rønning fra høgskolen i Innlandet startet samlingen med å si noe om status for innovasjon i kommune-Norge, og hvilke utfordringer kommunene møter i dette arbeidet. Rønning la imidlertid mest vekt på å gi tips og råd om hva som skal til for å lykkes med innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Etter en presentasjon av universitetskommune-samarbeidet og TRD 3.0, orienterte Forskningsrådet om aktuelle ordninger for finansiering av FoUI-prosjekter i kommunene. Regionansvarlig Lars E. Onsøyen ga også en introduksjon til ny prosjektkanvas som et nyttig verktøy i arbeidet med å omsette ideer til konkrete FoUI-prosjekter.

 

Fra idé til prosjekt

Det faglige opplegget for dagen ble avsluttet med gruppearbeid om nettopp det å gå fra idé til prosjekt. Her tok gruppene utgangspunkt i en konkret idé eller et behov fra kommunene og diskuterte hvordan man kunne rigge et FoUI-prosjekt rundt dette. Flere av gruppene benyttet muligheten til å prøve ut Forskningsrådets prosjektkanvas i praksis, blant annet for å definere brukerbehov, involverte aktører, forskningens rolle og nytteverdi ved prosjektet. Bærekraftige hytteområder og kompetansebehov og rekrutteringsstrategier til kommunene var noe av det som ble løftet frem som aktuelle prosjekter kommunene så behov for.

 

Gode eksempler

Dag to startet med en «rundtur» i Trøndelag der vi fikk presentert gode eksempler fra kommuner, som har benyttet ulike virkemidler for å få etablert FoUI-prosjekter i sin kommune. Selbu, Røyrvik, Meråker og Namsos presenterte prosjekter hvor kommune, næringsliv og forskning samarbeidet innenfor ulike tjenesteområder – utdanning, boligpolitikk og helse og omsorg. Ørland kommune ga videre et engasjert innblikk i hvordan de har lykkes med å få støtte under offentlig phd-ordningen, og hvordan de tenker å bruke dette i sitt videre arbeid.  

Alle presentasjoner er tilgjengelige via KS sine sider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.