Forsknings- og innovasjonsverksted for kommuner og samarbeidspartnere

Forskningsrådet, Statsforvalteren i Trøndelag, KS Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune inviterer kommunenes forskningskontakter, innovasjonsselskapene og forskningsmiljøene til forsknings- og innovasjonsverksted på Brekstad 22-23. september 2021.

Målet med verkstedet er å få opp enda flere-, og bedre forsknings- og innovasjonsprosjekt med utgangspunkt i problemstillinger og kunnskapsbehov i kommunene i Trøndelag.

På verkstedet blir det innlegg og diskusjon om måter å legge opp et innovasjonsprosjekt på, og det blir presentasjon av ulike verktøy som kan brukes i en innovasjonsprosess.

Forskningsrådet vil presentere ordningen med offentlig phd, og vi får høre både fra arbeidsgiver og arbeidstakersida i en kommune som har erfaring med ordningen.

I tillegg blir det god mulighet for å bli kjent og diskutere interessante innovasjonsprosjekt på tvers av kommuner, innovasjonsselskap og forskningsinstitusjoner.

Påmelding skjer via KS sine nettsider etter sommeren.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.