Fikk søknader for 45 millioner, har 14 millioner å dele ut

Regionalt forskningsfond Trøndelag mottok rekordmange søknader til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og kommunal sektor til fristen 20. oktober.

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Det er stor interesse for hovedprosjektutlysningene i RFF Trøndelag i 2021, og totalt fikk fondet 23 søknader til en samlet støttesum på 45,6 millioner kroner. Utlysningen har en ramme på 14 millioner kroner.

Blant søkerne finner vi 17 bedriftsprosjekter og 6 prosjekter innenfor kommunal sektor. Tematisk er det mange søknader innenfor tema som; miljø, klima og fornybar energi, helse og velferd og vareproduserende industri.

Høy videreføringsgrad

16 av 23 prosjekter er en videreføring av prosjekter som tidligere har vært gjennom et kvalifiseringsløp i regi av Regionalt forskningsfond, eller et forprosjekt finansiert av DistriktForsk (Forregionen-programmet).

  • 11 av 23 prosjekter er videreføring av kvalifiseringsprosjekter i RFF
  • 5 av 23 prosjekter er videreføring av forprosjekter i DistriktForsk.

Den store innsøkingen til fondet viser at det er et stort behov for regionale innovasjonsprosjekter både i privat sektor og i det offentlige – og at mange søkere har gjennomført et vellykket kvalifiseringsløp som de ønsker å gå videre med.

Søknadene vil nå bli vurdert av tre eksterne fageksperter med bakgrunn fra forskning, innovasjon og praksisfeltet. Deretter blir søknadene med høyest poengsum vurdert med hensyn til prosjektets regionale relevans for Trøndelag.

Hvilke prosjekter som får tilbud om støtte vil bli klart i løpet av februar 2022.

Se listen over søknader her:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Samarbeidspartnere
KAPP DET GODE HÅP AS Videreutvikling av en lakselusvaksine NOFIMA/NMBU/SALEI AS
MYWORKOUT AS Medisinsk godkjent treningsstøtte for økt verdiskaping i Trøndelag. Digital trening som medisin for personer med MS og Parkinson sykdom SINTEF DIGITAL
NORWEGIAN SEAWEED AS Prosjekt Norsk Porphyra 2022-23

SINTEF OCEAN AS

PLANT TECH AS Effektiv belysning for innendørsdyrking SINTEF AS
AITOS GASIFICATION TECHNOLOGY AS Novel production of platform chemicals based on syngas fermentation from waste gasification [SFChemical] SINTEF AS / GREEN TRANSITION HOLDING AS
SENSOR INNOVATION AS

Systemløsning som tilstandsovervåker fuktforholdene i tak basert på smarte algoritmer og kunstig intelligens

SINTEF AS / PROTAN AS

PALMER GOTHEIM SKIFERBRUDD AS Sirkulær skiferindustri gjennom økt verdiskapning og utnyttelse av overskuddsmasser fra natursteinsproduksjonen på Oppdal SINTEF AS / FORSET GRUS AS /MINERA SKIFER AVD OPPDAL AS / OPPDAL STEN AS / BETONG ØST AS
SAFET AS

Bærekraft: grønne sjakkeladaptere

SINTEF AS / IV MOULDING LEKSVIK AS / MINOKO DESIGN AS

BIODRONE AS Teknisk utførelse av dronesprøyting- presisjonssprøyting med drone NIBIO
ZEABUZ AS Zeabuz Digital Twin for Development, Testing and Verification of Maritime Autonomy

NTNU

SURVEY AI TECHNOLOGIES AS

AI basert Spørreskjema Assistent - Aisa

NORSK REGNESENTRAL / UREDD DESIGNKONTOR AS

VEKSTTORGET MARKED AS

Gode metoder og virkemidler for inkludering i arbeidslivet

SINTEF AS

APIIR AS

Programvare for video- og bevegelsesanalyse av mennesker ved bruk av maskinsyn.

NTNU / HOMESOURCING AS / MEMENTO NETWORK AS / TEAM NORSO AS / ABEL TECHNOLOGIES AS / NORWEGIAN SPORT TECH

KBT FAGSKOLE AS

Erfaringsmedarbeidere som innovativ drivkraft i demensomsorgen

SINTEF DIGITAL / FRØYA KOMMUNE / NAMSOS KOMMUNE / INDRE FOSEN KOMMUNE /ALDRING OG HELSE

FERRX AS

Ny teknologi for overvåkning av trafikk last og tilstand i bruer

NTNU (NANOLAB) / STATENS VEGVESEN

SPINY SEAFOODS AS

Optimization of feed and production technologies for sea urchin size enhancement in Norway

NOFIMA AS AVD TROMSØ

INITIAL FORCE AS

Mikro-lab for instrumentering og analyse av styrke og balansetrening

NTNU (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap) / 3T PRODUKTER AS

SKAUN KOMMUNE

Innovativ Fjernmålingsbasert Kartlegging og Overvåkning av aktiv erosjon i utsatte Kvikkleireområder (INFO-K)

NGI / TERRATEC AS

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Virkemidler for Entreprenørskap og innovasjon i samiske næringer i Trøndelag

NORCE / SINTEF / TRONDHEIM KOMMUNE /TRÅANTEN SAMIEN DÅEHKIE

TRONDHEIM KOMMUNE

Ombruk og gjenbruk av offentlige bygg - bærende konstruksjoner

NTNU / SINTEF AS /ASPLAN VIAK / LOOPFRONT AS

NAMSOS KOMMUNE

Tverrfaglige studentdrevne helseteam for hverdagsmestring

NORD UNIVERSITET

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

FLEKSFerge (Fleksibel, Lavbemannet autonom, Energieffektiv, Kapasitetsøkende og Smart Fergekonsept)

SINTEF OCEAN AS / FUTURE INNOVATION AS

ORKLAND KOMMUNE GRUNNSKOLE

Mestring i Lesing og Skriving (MiLoS)

SINTEF AS / IMAL NORGE AS

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.