Europadagene i Trøndelag 16.-20 mars

Vil du vite mer om hvilke samarbeidsmuligheter Norge har med Europa, og hvilke program vi kan hente støtte til prosjekter fra? Europadagene 2020 har mål om å inspirere og medvirke til økt samhandling og samskaping.

For andre år på rad kommer Europadagene til Trondheim, og i år vil også Steinkjer være vertsby. Det blir en uke fylt med konferanser, verksted og seminarer – både på dagtid og på kveldstid.

Blant arrangementene får deltakerne innsikt i en rekke av EUs kunnskaps- og innovasjonsprogrammer, deriblant verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Vi får høre om EUs program for kulturell og kreativ sektor, Kreativt Europa, og EØS-midler tilegnet kulturfeltet. EØS-midlene for bilateralt samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, kulturaktører og forskningsmiljøer, blir også presentert.

Europadagene varmes opp med et kræsjkurs i EU og EØS-avtalen, og gjennom hele uken er det gode muligheter for å utvikle et tettere nettverk med ulike organisasjoner, bedrifter eller aktører her i Trøndelag og i Europa.

Du kan utforske programmet på europadagene.no, og melde deg på her.

Europadagene koordineres av Trøndelags Europakontor og EUs delegasjon til Norge, og blir arrangert i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Nord Universitet, NIBIO, SINTEF, Trondheim kommune, Verdal kommune, Levanger kommune, Inn-Trøndelagsregionen, SpareBank1 SMN, DNB, TrønderEnergi, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Steinkjer Næringsforum, NHO Brussel, Kulturrådet, Norges forskningsråd, Diku, Bufdir og Innovasjon Norge.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.