Disse får kvalifiseringsstøtte våren 2020

Regionalt forskningsfond Trøndelag har vedtatt å innstille 11 prosjekter denne søknadsrunden.

Til sammen har prosjektansvarlig og deres samarbeidspartnere fått tildelt 5,2 millioner kroner i støtte fra fondet. Dette gir et tilslag på 70 % av omsøkt sum. Fristen for å søke kvalifiseringsstøtte var 6. mai. 

Neste frist for å sende inn søknad om kvalifiseringsstøtte er 2. september 2020. Vi gjør oppmerksom på at potten nå er fylt opp med friske midler, og at utlyst sum i høst er på 6,3 millioner kroner.

Se liste over innstilte prosjekter våren 2020 her:

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Mobilitet som verktøy for bærekraftig utvikling i distriktskommuner. Studie i Oppdal kommune.

OPPDAL KOMMUNE

Karbonforsterking av fiskekar i landbaserte akvakulturanlegg – bærekraftig gjenbruk i oppdrettsanlegg.

CENITECH AS

Ultrafiltrering av NOM-holdig inntaksvann til oppdrettsanlegg

AKVAFRESH AS

Kraftvarme på sagbruk – egenprodusert kraft til miljøvennlige treprodukter

MOELVEN VAN SEVEREN AS

Evaluering av FEMM for tilstandsovervåkning av broer

FERRX AS

Exploring the anti-microbial properties of brown seaweeds (MicroSea)

NORD UNIVERSITET

Opplegg for evaluering og kvalitetssikring av tiltak for inkludering i arbeidsliv og jobb

VEKSTTORGET ARBEID OG KOMPETANSE AS

Development of a novel insect repellent and soil conditioner out of biochar

Bioskiva AS

Troll i ord – Det er alltid noe i eventyret som er sant

iTrollheimen AS

Using the CHIME conceptual framework to promote mental health recovery in Norwegian municipalities

KBT Kompetanse AS

Value in Research - Rammeverk for evaluering av næringspolitiske virkemidler på kommunenivå

NORD UNIVERSITET STEINKJER

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.