Disse får kvalifiseringsstøtte høsten 2020

Regionalt forskningsfond Trøndelag har vedtatt å innstille 5 prosjekter denne søknadsrunden.

Fristen for å søke kvalifiseringsstøtte var 2. september.

Den 12. november vedtok styret i Regionalt forskningsfond Trøndelag å bevilge støtte til 5 av 9 omsøkte forskningsprosjekter.

Prosjektansvarlige og deres samarbeidspartnere får tildelt til sammen 3,5 millioner kroner i støtte fra fondet denne runden.

Neste utlysning av kvalifiseringsstøtte vil trolig bli i februar 2021.

Se liste over innstilte prosjekter høsten 2020 her:

Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Feasibility of using heat sources to generate acoustic pulses for well tubing telemetry WELLSTARTER AS
Artificial Intelligence for Healthcare Workforce Planning VNNOR AS
The application of an automated and integrated livestock management system for ruminants with seaweed-based novel feeding ingredients NORD UNIVERSITET
Medarbeiderdrevet innovasjonskultur som verktøy for forbedring av helsetjenester - interkommunalt prosjekt Melhus, Skaun og Midtre Gauldal MELHUS KOMMUNE
Miljøvennlig konsentrat av bakterie drepende middel i plastfri, biobasert emballasje N.W.C AS

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.