21 har søkt om kvalifiseringsstøtte

Regionalt forskningsfond Trøndelag mottok 21 søknader om kvalifiseringsstøtte til fristen 4. november.

Til sammen er det søkt om 13,7 millioner kroner i støtte.

I denne runden har det kommet mange søknader innenfor marin og maritim sektor. Det er også søkt inn mange prosjekter innenfor helse og velferd.

Styret vil behandle saken i styremøte 18. desember. Utlysningen har en ramme på 5,3 mill. kroner.

Disse prosjektene har søkt om kvalifiseringsstøtte:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel
INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS Mangfoldsledelse i internasjonale prosjekter
SMARTBELLS AS Adferdsforskning på tamrein og sau basert på maskinlæring og AI (kunstig Intelligens)
CIFTJA TECHNOLOGIES AS 3D-Printing of Silicon Powders for Manufacturing of Silicon Nitride Ceramic Materials
ZEABUZ AS Neste generasjon autonomiarkitektur for urbane passasjerferger
SAFET AS Sikrere og rAskere løfteoperasjoner gjennom Farereduserende SjakkeladapterE (SAFE)
NORBIT ODM AS Instrumented Drill Pipes for Geothermal Slim Well Drilling
YME Technologies AS Optimalisering av komposittmateriale for vannkjølesystemer
Nordiq Products AS Akustisk respirasjonsovervåking
ST. OLAVS HOSPITAL HF

BAR-ORAL: Integrering av munnhelse i fedmekirurgisk behandlingsforløp og opplæringsvideoer for pasienter og helsepersonell

VARM YOGA AS

Digitalisering og sosialt entreprenørskap som virkemiddel i preventiv folkehelse (DISEN-HELSE)

GJELLAN HOLDING AS

APIIR - Analyse av knefunksjon ved hjelp av maskinsyn

KBT FAGSKOLE AS

Jobbprofiler for erfaringskonsulenter

RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING

Equine-assisted intervention for refugee women in Trøndelag

STJØRDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON

Praksisnær endringsledelse - Fra forskning til forbedringer

KBT KOMPETANSE AS

Samskaping av ungdomsvennlige velferdstjenester

NORWEGIAN SEAWEED AS

Prosjekt Norsk Porphyra - Dyrking av en lokal, norsk algeart med global etterspørsel

KAPP DET GODE HÅP AS

Utvikling av lakselusvaksine

NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Janthinobacterium: en kandidat for bærekraftig forebyggende behandling av saprolegniose hos egg og plommesekkyngel av laks (Salmo salar)

Columbi Salmon AS

Karbonnøytral laks - Karbonflyt fra fiskefôr til plante i aquaponi

Sensor Innovation AS

Fukt i bygningskonstruksjoner er en økende utfordring, 17 Mrd pr år bare i Norge. Sensor Innovation med partnere har en mulig løsning.

LILLEMINI AS

Oversettelsesforskning som plattform for internasjonal ekspansjon for helsestartup

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.