15 søknader konkurrerer om 6,5 millioner

Fristen for å søke kvalifiseringsstøtte for våren 2020 har gått ut og Regionalt forskningsfond Trøndelag har mottatt 15 søknader som nå skal behandles av regionale fagpaneler.

Dette er den første utlysningen Regionalt forskningsfond Trøndelag har som nytt fond, og det er satt av 6,5 millioner kroner. Fondet har mottatt søknader fra ulike bransjer og virksomheter, og flest søknader kom i denne runden innenfor innovasjon i kommunal sektor.

Nå skal tre fageksperter vurdere hvert enkelt prosjekt med hensyn til forsknings- og innovasjonsgrad; prosjektets effekter og virkninger for søkerne og samfunnet for øvrig, og prosjektets gjennomførbarhet. Før endelig innstilling fattes foretas det også en prosjektportefølje av innsøkte og pågående prosjekter ut fra programmets mål og føringer. Alle søkere vil få svar på søknaden i løpet av andre uka i juni.

Ny mulighet senere

For de som ikke rakk å søke i denne runden, eller som ikke nådde opp i konkurransen om midlene, er det nye muligheter til høsten. Neste innsendingsfrist er 2. september for kvalifiseringsstøtte. Den 16. september er det også søknadsfrist for hovedprosjekt.

Disse prosjektene konkurrerer nå om kvalifiseringsstøtte:

Søker

Prosjekttittel

NORD UNIVERSITET STEINKJER

Value in Research - Rammeverk for evaluering av næringspolitiske virkemidler på kommunenivå (VinR)

Bioskiva AS

Development of a novel insect repellent and soil conditioner out of biochar

NORD UNIVERSITET

Exploring the anti-microbial properties of brown seaweeds (MicroSea)

KBT Kompetanse AS

Using the CHIME conceptual framework to promote mental health recovery in Norwegian municipalities

KBT-fagskole

Samproduksjon i kommunal hjemmebaserte demensomsorg - Samhandlingsutfordringer og brukermedvirkning

CENITECH AS

Karbonforsterking av fiskekar i landbaserte akvakulturanlegg – bærekraftig gjenbruk i oppdrettsanlegg.

AKVAFRESH AS

Ultrafiltrering av NOM-holdig inntaksvann til oppdrettsanlegg

OPPDAL KOMMUNE

Mobilitet som verktøy for bærekraftig utvikling i distriktskommuner. Studie i Oppdal kommune.

NORD UNIVERSITET LEVANGER

Etablering av heltidskultur ved hjelp av medarbeiderdrevet innovasjon

SELBU KOMMUNE

Fagfornyelsen i praksis - Entreprenørielt tankesett i Lokal Kontekst

VEKSTTORGET ARBEID OG KOMPETANSE AS

Opplegg for evaluering og kvalitetssikring av tiltak for inkludering i arbeidsliv og jobb

NORD UNIVERSITET LEVANGER

Skolens nyorientering - fra praksis til praxis

FERRX AS

Evaluering av FEMM for tilstandsovervåkning av broer

iTrollheimen AS

Troll i ord – Det er alltid noe i eventyret som er sant

MOELVEN VAN SEVEREN AS

Kraftvarme på sagbruk – egenprodusert kraft til miljøvennlige treprodukter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.